07:34 Thứ hai, ngày 29/11/2021

Thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Luật Toàn Long hướng dẫn thực hiện Thông báo website thương mại điện tử bán hàng nhằm mang lại hiệu quả trong kinh doanh của Quý khách.
website thuong mai dien tu

I.Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn

Bước 2: Thực hiện thủ tục thông báo theo trình tự sau:

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thông online.gov.vn bằng việc cung cấp thông tin theo mẫu

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

+ Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhâ nhập hệ thống và tiến hành bước tiếp theo

+ Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu

- Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ

-  Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu 

Bước 3: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu 

Bước 4: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3 

II.Thành phần hồ sơ

Một bộ hồ sơ bao gồm bản scan (điện tử) các tài liệu sau: - Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân) 

Giấy Chứng minh nhân dân đối với cá nhân và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) 

Số hồ sơ: 01 bộ

III.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương 

IV.Thời  hạn thực hiện

- Đăng ký mở tài khoản: 3 ngày làm việc

- Phản hồi về hồ sơ thông báo: 3 ngày làm việc

- Duyệt thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân

 - Chấm dứt thông tin thông báo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân không tiến hành bổ xung.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu