20:14 Thứ hai, ngày 24/9/2018

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu gạo ra các nước khác cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gao với trình tự, thủ tục như sau:

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công thương

Bước 2: Bộ Công thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp