Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Thứ tư - 12/04/2023 05:06
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư, do cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh và thu hồi. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là nội dung mới được ghi nhận tại Khoản 2 Điều 38 Luật đầu tư 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021
Hình minh họa. Nguồn internet
Hình minh họa. Nguồn internet
 1. Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Theo quy định mới nhất của Luật Đầu tư 2020, hiện nay có 08 ngành nghề thuộc danh mục cấm đầu tư kinh doanh và 227 ngành nghề thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ban đầu không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh như: 

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật đầu tư 2020;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật đầu tư 2020;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật đầu tư 2020;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Luật đầu tư 2020 cũng quy định trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

 1. Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Căn cứ vào quy định về nội dung văn bản “Đề xuất thực hiện dự án đầu tư” và nội dung “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” phải có địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì có thể thấy rằng là điều kiện mà dự án phải có để nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 11 Luật đầu tư 2020, Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư là một nội dung quan trọng mà các nhà đầu tư phải thực hiện, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài việc xem xét các khía cạnh địa lý, tự nhiên, kinh tế, xã hội, kỹ thuật liên quan đến hoạt động và hiệu quả hoạt động sau này, Chủ đầu tư phải lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai dự án.

Tùy theo lĩnh vực hoạt động và mục tiêu hoạt động, việc lựa chọn địa điểm triển khai dự án là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, không chỉ bởi tính phù hợp để có thể phát triển hoạt động kinh doanh và sinh lời lâu dài, mà bởi tính bắt buộc trong các Quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện về địa điểm của một số ngành nghề..

Hơn nữa, những quy định này thường không có trong luật đầu tư mà được quy định cụ thể trong luật chuyên ngành liên quan đến từng ngành nên nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ hoặc thông qua đơn vị tư vấn trước khi quyết định thuê địa điểm để tránh những rủi ro không đáng có khi ký kết hợp đồng. hợp đồng thuê khi chưa được ủy quyền thực hiện dự án trên đất thuê.

 1. Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án đầu tư còn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có). Quy định này đã thắt chặt điều kiện để nhà đầu tư được cấp phép đầu tư đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý về việc đánh giá sự phù hợp của dự án trong quy hoạch các cấp. Tuy nhiên, có thể thấy quy định này còn chưa cụ thể và chưa có tính phân loại dự án. Thiết nghĩ, khi Luật đầu tư 2020 có hiệu lực thì các cơ quan có thẩm quyền cần có những hướng dẫn thực hiện chi tiết và cụ thể hơn đối với nội dung này.

 1. Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có)

Đây là quy định mới đầu tiên được ghi nhận trong Luật Đầu tư 2020. Suất vốn đầu tư là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng, căn cứ vào suất vốn đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình có thể dự tính khoản chi phí để đầu tư xây dựng công trình đó. 

Về số lượng lao động, hiện nay, trong đề xuất dự án đầu tư, nhà đầu tư trình bày yêu cầu về lao động (nêu rõ số lượng lao động trong nước, số lượng lao động nước ngoài cần thiết cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể) tuy nhiên chưa có quy định cụ thể. tiêu chí thẩm định mà cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ vào các yếu tố của dự án như mục tiêu, quy mô, vốn... để quyết định quy mô đó có phù hợp hay không. Tiêu chí về quy mô lao động cũng không được ghi cụ thể trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bởi xét về bản chất, số lượng lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình đưa dự án vào vận hành thử nghiệm và con số này cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhìn chung không ổn định.

 1. Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư vào ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật đầu tư 2020, bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Có thể thấy, Luật Đầu tư 2020 đã quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư một cách cụ thể và chi tiết để nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi luật đầu tư mới có hiệu lực , cần xem xét kỹ các quy định này để đáp ứng các điều kiện và tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập25
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay5,365
 • Tháng hiện tại115,986
 • Tổng lượt truy cập1,679,952
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây