Đầu tư theo Luật đầu tư

Thứ năm - 09/11/2023 02:22
Đầu tư (tiếng Anh: Investment) trong kinh tế được hiểu là việc bỏ vốn ngày hôm nay với kì vọng sẽ thu được khoản lợi nhuận mong muốn trong tương lai.
Hình minh họa. Nguồn internet
Hình minh họa. Nguồn internet
I. 05 hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư
1. 05 hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư

Tại Điều 21 Luật Đầu tư 2020 quy định về hình thức đầu tư như sau:
(1) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
(2) Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
(3) Thực hiện dự án đầu tư.
(4) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
(5) Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
2. Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
Tại Điều 22 Luật Đầu tư 2020 quy định về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế như sau:
- Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:
+ Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;
+ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
Tại Điều 24 Luật Đầu tư 2020 quy định về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp như sau:
- Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
- Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:
+ Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
+ Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư 2020;
+ Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.
4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
Tại Điều 27 Luật Đầu tư 2020 quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC như sau:
- Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.
- Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.
5. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
Tại Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư như sau:
- Lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành thông qua một trong các hình thức sau đây:
+ Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
+ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
+ Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020.
- Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây:
+ Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;
+ Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
+ Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
+ Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.
II.  Đầu tư tài chính là gì?
Đầu tư tài chính là việc sử dụng khoản tiền nhàn rỗi đầu tư vào các kênh như chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, …), ngoại hối (forex), bất động sản, vàng, gửi tiết kiệm, ... để tìm kiếm thêm những khoản sinh lời. Nhà đầu tư thường nhắm vào mục đích mua và bán chứ ít làm tăng giá trị thực công ty họ đầu tư vào. Hiểu một cách đơn giản, đây là hình thức lấy tiền đẻ ra tiền mà người đầu tư không cần phải tham gia trực tiếp hoạt động kinh doanh nào.
 
III.  Các hình thức đầu tư tài chính
Dưới đây là 5 kênh đầu tư tài chính phổ biến, hiệu quả và an toàn nhất, nhà đầu tư có thể dựa trên các yếu tố tiềm lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian và công sức nghiên cứu để cân nhắc những hình thức đầu tư phù hợp với bản thân mình.
1. Gửi tiết kiệm
Kênh thứ nhất phải kể đến là gửi tiết kiệm – một kênh đầu tư truyền thống được đánh giá “ăn chắc mặc bền”. Nhà đầu tư mang các khoản tiền nhàn rỗi đến gửi trực tiếp tại ngân hàng (hoặc thông qua gửi tiết kiệm online) để nhận sổ tiết kiệm minh chứng cho số tiền đang gửi tại ngân hàng đó. Tùy vào số tiền, hình thức, phương thức nhận lãi và thời hạn muốn gửi, ngân hàng khác nhau sẽ áp dụng các mức lãi suất tương ứng khác nhau (thời điểm hiện tại từ 5-6% cho kỳ hạn 12 tháng). Nhà đầu tư không cần làm gì, chỉ cần chờ đến kỳ hạn là nhận lãi cố định theo thỏa thuận từ ban đầu.
VD: Ông A gửi tiết kiệm 100 triệu lãi suất 6%/1 năm tại ngân hàng ABC, phương thức nhận lãi hàng tháng. Như vậy, hàng tháng, ông A nhận số tiền lãi là 100 triệu x 6%/12 tháng = 500 nghìn VNĐ
Một ưu điểm dễ dàng nhận thấy của việc gửi tiết kiệm là độ rủi ro thấp và tính thanh khoản tức thì (do có thể tất toán sổ tiết kiệm bất cứ lúc nào). Tuy nhiên đi kèm với độ rủi ro thấp thì mức sinh lời chưa thực sự hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư.
2. Đầu tư chứng khoán
Đầu tư chứng khoán, giải thích dễ hiểu là hình thức mua cố phiếu các công ty cổ phần được niêm yết với giá thấp, chờ được hưởng cổ tức hàng năm hoặc bán với giá cao để ăn chênh lệch về giá. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2000, tới nay, đầu tư chứng khoán không còn là kênh xa lạ, ngày càng phổ biến và được các đối tượng thuộc nhiều ngành nghề tham gia do việc mua bán cổ phiếu khá linh hoạt và dễ dàng.
Đặc điểm của hình thức này là mặc dù cơ hội kiếm lời lớn nhưng đi kèm với đó là rủi ro cũng ở mức cao hơn gửi tiết kiệm rất nhiều. Ngoài ra, hình thức này yêu cầu cần tìm hiểu chuyên môn và kiến thức ở một mức độ nhất định để tham gia tìm kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư nếu không có quá nhiều thời gian nghiên cứu có thể nhờ đến sự tư vấn của các môi giới chứng khoán hoặc cân nhắc tham gia các chứng chỉ quỹ được quản lý bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.
3. Đầu tư vàng
Đầu tư vàng là một hình thức tương đối phổ biến và quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời từ thời xưa tới nay. Nhà đầu tư nếu có tiền nhàn rỗi có thể mua vàng tích trữ, chờ đến khi giá vàng lên sẽ bán ra để hưởng mức chênh lệch. Đây là kênh đầu tư dài hạn tương đối an toàn do vàng được giao dịch rộng rãi nên dễ mua vào bán ra. Khi tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn (ví dụ chiến tranh) thì giá vàng thường tăng. Minh chứng điển hình là thời gian gần đây khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra, giá vàng liên tục lập đỉnh. Một điểm lưu ý là nhà đầu tư cần bảo quản vàng vật lý nơi an toàn tránh bị mất mát, thất lạc và điều này có thể phát sinh thêm chi phí hoặc rủi ro.
Hiện nay, theo quy định tại Việt Nam, nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất, từ đó phân phối ra thị trường, do đó nguồn cung không dồi dào thường đẩy giá vàng trong nước, đặc biệt giá vàng miếng SJC luôn cao hơn thế giới.
4. Bất động sản
Chúng ta vẫn thường có câu “Làm lụng cả đời, không bằng tiền lời lô đất”. Có thể nhận định trên không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác nhưng cũng phần nào thể hiện mức sinh lời hấp dẫn của kênh đầu tư này. Rất nhiều người bỗng chốc đổi đời chỉ nhờ lô đất tăng giá.
Mark Twain từng nói: “Buy land, they're not making it anymore". Trong khi dân số ngày càng tăng, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh kéo theo nhu cầu chỗ ở tăng theo thì lượng đất vẫn giữ nguyên vậy. Vì thế, bất động sản được coi là một nguồn hàng khan hiếm hơn so với các hàng hóa khác. Nhà đầu tư tìm hiểu các dự án, tiềm năng lên giá của các bất động sản để mua rồi chờ giá lên bán chênh lệch kiếm lời. Trong thời kỳ sốt đất, chỉ qua vài năm có những mảnh đất lên giá vài lần thậm chí cả chục lần, bằng mức tiết kiệm cả đời nhiều người. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi vốn ban đầu tương đối lớn và rủi ro thanh khoản cũng rất cao vì đôi khi sốt đất ảo, giá đất thị trường dù cao nhưng chủ đất có thể không bán được.
5. Giao dịch ngoại hối (Forex)
Forex là một trong những thị trường giao dịch tài chính lớn nhất thế giới hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Giao dịch Forex là việc đồng thời mua vào và bán ra các các cặp tiền tệ khác nhau trên thế giới theo tỷ giá thỏa thuận với kỳ vọng giá đồng tiền mình mua vào sẽ tăng để bán trở lại thị trường và giá đồng tiền mình bán ra sẽ giảm để mua lại ở giá trị thấp hơn. Đặc điểm của hình thức đầu tư này là vốn yêu cầu ít, đòn bẩy cao, rủi ro lớn đi kèm lợi nhuận cũng cao. Nhà đầu tư chỉ cần cài ứng dụng giao dịch, nạp một chút tiền vào là sau đó có thể mua bán được các cặp tỷ giá tiền tệ. Đây là kênh đầu tư chưa được pháp luật Việt Nam công nhận do tiềm ẩn nhiều rủi ro (dù rằng trên thế giới đã hợp pháp hóa). Tất nhiên, suy cho cùng thì “High risk, high return”, nếu chấp nhận được rủi ro cao, thị trường forex có thể mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi phút.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Toàn Long, trường hợp quý khách gặp khó khăn trong việc tìm hiểu pháp luật Việt Nam và không nắm rõ các thủ tục cần thực hiện. Do đó, quý khách có thể ủy quyền cho Luật Toàn Long để thay mặt thực hiện các thủ tục một cách nhanh nhất và đạt hiệu quả. Luật Toàn Long với đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, tận tâm và tạo ra chất lượng phục vụ tốt nhất nhằm hạn chế tối đa chi phí, thời gian của Qúy khách hàng.

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,300
  • Tháng hiện tại115,078
  • Tổng lượt truy cập2,004,469
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây