Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội như thế nào?

Thứ ba - 09/07/2024 23:29
Trong thời gian gần đây, tình trạng lan truyền tin giả, tin sai sự thật trên Internet và mạng xã hội đang gây báo động và diễn biến ngày càng phức tạp, với xu hướng gia tăng. Một trong số đó là việc tiếp nhận và lan truyền tin giả trên mạng xã hội. Vậy việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào?
Hình minh họa
Hình minh họa
1. Thế nào là đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội?
Đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là hiện tượng tổ chức, cá nhân sử dụng những thông tin sai lệch, những hình ảnh minh họa không chính xác, thêm bớt nội dung trên báo chỉ để đăng tải trên mạng xã hội, làm xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến đời sống xã hội, trật tự công cộng.
2. Xử phạt hành vi đăng thông tin sai sự thật trên  mạng xã hội như thế nào?
Hành vi đăng tin sai sự thật, giả mạo trên mạng xã hội có thể chịu xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, với các quy định cụ thể sau đây:
Thứ nhất, theo quy định tại Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, vi phạm quy định về trang thông tin điện tử sẽ bị xử phạt như sau:
- Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác về tên tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, tên cơ quan chủ quản (nếu có), địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên trang chủ của trang thông tin điện tử sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
- Chia sẻ hoặc cung cấp đường dẫn đến thông tin vi phạm pháp luật trên mạng, tuyên truyền, dâm ô, đồi trụy, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
- Xuyên tạc, vu khống, đưa ra thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; phát, đăng, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; quảng cáo, tuyên truyền, mua bán dịch vụ, hàng hóa bị cấm; giả mạo trang thông tin điện tử của cá nhân, tổ chức khác; đăng, phát các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản phẩm mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, không được phép lưu hành hoặc đã bị cấm lưu hành hoặc tịch thu sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật và buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền. Tóm lại, hành vi đăng tin sai sự thật, giả mạo trên  mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Thứ hai, vi phạm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp khi thiết lập  mạng xã hội và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý của họ sẽ bị áp dụng các biện pháp xử phạt như sau:
Theo khoản 2 Điều 100 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP và khoản 36 Điều 1 của Nghị định 14/202022/NĐ-CP, được quy định như sau:
Đối với một trong các hành vi sau đây, tổ chức, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng:
- Sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên  mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý của cá nhân đó.
- Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng của người sử dụng liên quan đến hoạt động tội phạm, khủng bố, vi phạm pháp luật khi được yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Không thực hiện lưu trữ thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin theo quy định.
- Không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam để đáp ứng việc lưu trữ, thanh tra, kiểm tra cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết khiếu nại từ khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo quy định trên, việc doanh nghiệp thiết lập  mạng xã hội và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên  mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý của cá nhân đó sẽ bị áp dụng biện pháp xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Thứ ba, vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội bằng hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác sẽ bị xử phạt như sau:
Theo Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi khoản 37 của Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, quy định như sau: đối với vi phạm trách nhiệm sử dụng dịch vụ  mạng xã hội và trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua  mạng xã hội, sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt như sau:
- Đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau đây, sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:
+ Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
+ Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả chi tiết về hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn.
+ Cung cấp, chia sẻ thông tin khích động các hủ tục, dâm ô, mê tín, dị đoan, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
+ Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, gây hoang mang trong dân chúng, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.
+ Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật, báo chí, văn học, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.
+ Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam mà không hiển thị chính xác chủ quyền quốc gia.
+ Tuyên truyền, quảng cáo, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
+ Cung cấp, chia sẻ liên kết đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.
- Đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đạt mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Ngoài ra, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, như buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, hoặc thông tin vi phạm pháp luật.
Vì vậy, tổ chức có hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên  mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng. Trường hợp cá nhân có hành vi tương tự sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng, đồng thời phải thực hiện gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.
3. Đăng thông tin sai sự thật trên  mạng xã hội có bị xử lý hình sự?
- Thứ nhất, việc sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để bịa đặt hoặc truyền tải những thông tin biết rõ là không đúng sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự và nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 của Điều 156 trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
- Thứ hai, việc đăng thông tin trái với quy định của pháp luật trên mạng máy tính, mạng viễn thông nhằm thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thể bị xử lý theo khoản 1 của Điều 288 trong Bộ Luật Hình sự 2015. Người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
- Thứ ba, hành vi sản xuất, lưu trữ, phân phối hoặc phổ biến thông tin, tài liệu hoặc vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong cộng đồng nhằm chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị xử lý theo tội "Làm, lưu trữ, phân phối hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015; người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 05 đến 12 năm.


 

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay3,478
  • Tháng hiện tại115,256
  • Tổng lượt truy cập2,004,647
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây