Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Hà Nội

investment 3

investment 3

Luật Toàn Long-tư vấn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội,thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư,tư vấn đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Hà Nội.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI LUẬT TOÀN LONG

1. Nội dung tư vấn

- Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Hà Nội;

 - Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Hà Nội;

- Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Hà Nội;

- Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Hà Nội;

- Tư vấn lập các dự án chi tiết;

- Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Hà Nội

2. Chúng tôi đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư, giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

-         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng …

-         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

-         Tư vấn miễn phí 02 năm kể từ ngày thành lập

 

Nếu quý vị có nhu cầu tư vấn thủ tục đầu tư nước ngoài . Xin vui lòng liên hệ Luật Toàn Long để được tư vấn miễn phí