06:57 Thứ hai, ngày 29/11/2021
 •      Có được chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

  Bùi văn Thành | 20.03.2014

  Năm 2008, tôi thuê nhà của anh A để làm nhà ở trong thời hạn 3 năm nhưng đến nay, ngôi nhà thuê đã bị xuống cấp trầm trọng. Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh A tiến hành sửa chữa nhưng anh A vẫn không tiến hành sửa chữa,  nên đã gây rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của gia đình tôi. Xin cho  hỏi, tôi có quyền chấm dứt Hợp đồng thuê nhà trước thời hạn với anh A  không? Tôi có phải bồi thường thiệt hại cho anh A hay không?

Trả lời câu hỏi

 • admin  - luattoanlong@gmail.com | 20.03.2014 20:20

  Tại Khoản 2, Điều 103 Luật Nhà ở năm 2005 quy định: “2. Bên thuê  nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi: "Không sửa chữa nhà ở khi nhà ở có hư hỏng nặng"

  Mặt khác, theo Khoản 3, 4 Điều 103 Luật Nhà ở năm 2005 quy định:“3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo  cho bên kia biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 4. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở vi phạm quy  định tại khoản 3 Điều này, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo  quy định của pháp luật”.

  Căn cứ vào quy định trên, vì anh A (Bên cho thuê nhà) đã có hành vi “không sửa chữa nhà ở khi nhà ở có hư hỏng nặng” nên bạn (Bên thuê nhà) có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở mà không phải bồi thường cho anh A. Tuy nhiên, nếu giữa bạn và anh A có thoả thuận về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng, thì  bạn có nghĩa vụ phải báo trước cho anh A theo đúng thoả thuận đó; hoặc ít nhất một tháng, nếu giữa các bên không có thảo thuận về thời hạn báo  trước.


Gửi câu trả lời của bạn !

Họ tên (*)
Email (*)

Thông tin tư vấn khác

 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu