Tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm

Thứ năm - 16/03/2023 01:39
Mại dâm, hay mua bán dâm, là hoạt động dùng các dịch vụ tình dục ngoài hôn nhân giữa người mua dâm và người bán dâm (gái mại dâm/mại dâm nam) để trao đổi lấy tiền bạc, vật chất hoặc một số quyền lợi và ưu đãi nào đó.
Hình minh họa. Nguồn internet
Hình minh họa. Nguồn internet
1. Cơ sở pháp lý
a) Đối với tội chứa mại dâm
Theo quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):
Các khung hình phạt
Từ 01 năm đến 05 năm Tù từ 05 năm đến 10 năm Tù từ 10 năm đến 15 năm Tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân
Người nào chứa mại dâm Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây :
- Có tổ chức;
- Cưỡng bức mại dâm;
- Phạm tội 02 lần trở lên;
- Chứa mại dâm 04 người trở lên;
- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
- Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45%;
- Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
- Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% trở lên.
 
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
- Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;
- Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.
 
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (theo quy định tại Khoản 5 Điều 327 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).
 


b) Đối với tội môi giới mại dâm
Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):
1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Các khung hình phạt
Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Đối với người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Phạm tội 02 lần trở lên;
- Đối với 02 người trở lên;
- Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
- Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.
 
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

2. Một số tình tiết định tội danh
Theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh số: 10/2003-UBTVQH11 ngày 17/03/2003:
- Bán dâm: là hành vi giao cấu của một người với một người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
- Mua dâm: là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.
- Mại dâm: là hành vi của người mua dâm, bán dâm.
- Chứa mại dâm: là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.
- Tổ chức hoạt động mại dâm: là hành vi bố trí, sắp xếp để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.
- Cưỡng bức bán dâm: là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn buộc người khác thực hiện việc bán dâm.
- Môi giới mại dâm: là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm.
- Bảo kê mại dâm: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín hoặc dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mại dâm.
a) Có tổ chức (Khoản 2 Điều 17 Bộ luật hình sự 215, sứa đổi bổ sung năm 2017)
Đây là hoạt động có sự chuẩn bị, lên kế hoạch để thực hiện hành vi phạm tội dưới sự chỉ đạo của  người đứng đầu. Trong đó, mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng dưới sự phân công từ người cầm đầu. Mức độ tăng nặng khung hình phạt sẽ phụ thuộc vào quy mô lớn, nhỏ của vụ án.
b) Có tính chất chuyên nghiệp ( Nghị quyết số: 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006)
Chỉ được áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích;
- Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.
Khi áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp cần phải phân biệt:
- Đối với trường hợp phạm tội từ năm lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã bị kết án, chưa được xóa án tích thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị áp dụng cả ba tình tiết là “phạm tội nhiều lần”, “tái phạm” (hoặc “tái phạm nguy hiểm”) và “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”;
- Đối với tội phạm mà trong điều luật có quy định tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” là tình tiết định khung hình phạt thì không được áp dụng tình tiết đó là tình tiết tăng nặng tương ứng. Trường hợp điều luật không có quy định tình tiết này là tình tiết định khung hình phạt thì phải áp dụng là tình tiết tăng nặng tương ứng.

c) Cưỡng bức mại dâm ( Điều 327 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Đây là là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn buộc người khác thực hiện việc bán dâm trái với ý muốn của họ. Người nào chứa mại dâm, đồng thời có hành vi cưỡng bức mại dâm sẽ bị phạt tù từ 07 đến 10 năm. Trường hợp cưỡng bức mại dâm dẫn đến việc người bị cưỡng bức chết hoặc tự sát, thì người cưỡng bức mại dâm đó bị phạt tù từ 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân.
d) Tái phạm nguy hiểm ( Điều 327 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Các trường hợp được coi là tái phạm nguy hiểm được quy định rõ ở Khoản 2 Điều 53 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:
- Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
- Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

Trên đây là các quy định Pháp luật về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long tại Hotline: 0936.521.533 hoặc gửi Email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!
 

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay4,516
  • Tháng hiện tại103,020
  • Tổng lượt truy cập1,836,862
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây