11:53 Thứ bảy, ngày 19/6/2021

Một Số Lưu Ý Khi Giao Kết Hợp Đồng Lao Động

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ trọn gói tư vấn hợp đồng,Sau đây chúng tôi xin cung cấp một số thông tin quý khách hàng cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động

1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

- Các điều khoản của hợp đồng lao động không được trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể, không xâm hại đến quyền và lợi ích của người thứ ba, lợi ích nhà nước.

- Các bên giao kết hợp đồng phải có năng lực pháp lý và năng lực hành vi. Độ tuổi của người lao động theo quy định Bộ luật lao động là từ đủ 15 tuổi trở lên.

Người sử dụng lao động là cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên, người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phải có đủ điều kiện về sử dụng lao động và trả công lao động.

- Các điều khoản của hợp đồng lao động phải được sự nhất trí thỏa thuận của cả hai bên, các bên bình thường trước pháp luật, phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

- Ưu tiên đối với lao động nữ và người tàn tật.

Người sử dụng lao động khi có nhu cầu sử dụng lao động không được phép từ chối giao kết hợp đồng với người lao động nữ có đủ điều kiện cần làm những công việc phù hơp với cả nam và nữ mà người sử dụng lao động đang cần, không được từ chối giao kết hợp đồng với người lao động tàn tật những công việc mà người tàn tật có thể làm được. 

2. Loại hợp đồng lao động

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: ký kết đối với những công việc có tính chất thường xuyên, không ấn định trước thời hạn và thời điểm chấm dứt hợp đồng, thường là đối với những công việc có tính chất ổn định từ 01 năm trở lên.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn (01 đến 03 năm): ký kết cho các công việc được hai bên xác định trước thời hạn và thời điểm chấm dứt hợp đồng trong một khoảng thời gian từ đủ 12 đến 35 tháng.

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định mà thời hạn dưới 1 năm: ký kết trong trường hợp công việc có tính chất tạm thời, người sử dụng lao động xác định công việc chỉ làm trong một thời gian ngắn, dưới 01 năm là kết thúc.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định mà thời hạn từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

3. Những nội dung chủ yếu của hợp đồng

- Về công việc phải làm: hạng mục công việc cụ thể, đặc điểm, tính chất công việc và những nhiệm vụ chủ yếu, khối lượng, chất lượng công việc mà người lao động phải đáp ứng.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: số giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần, tính chất làm theo giờ hành chính hay ca kíp. Ngày nghỉ hàng tuần, hàng năm, nghỉ lễ, làm thêm giờ.

- Tiền lương: mức lương, các loại phu cấp, trợ cấp, tiền thưởng, hình thức chi trả, các phúc lợi tập thể, điều kiện nâng lương, giải quyết tiền lương theo chế độ trong quá trình nghỉ phép. Các điều kiện này phải đáp ứng mức tối thiểu quy định trong luật hoặc nội dung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của người sử dụng lao động.

- Địa điểm làm việc: địa điểm chính thức, hình thức làm tại chỗ hay lưu động, phuơng tiện đi lại, chế độ ăn ở trong thời gian lưu động.

- Thời hạn hợp đồng: Nêu rõ loại hơp đồng (xem lại mục 2)

- Bảo hiểm xã hội: trách nhiệm mỗi bên trong việc thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

4. Trình tự thủ tục tiến hành

Sau khi thống nhất thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng, hai bên tiến  hành giao kết hợp đồng lao động. Có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động và người được ủy quyền hợp pháp của người lao động với điều kiện người được ủy quyền hơp pháp phải có kèm theo tên tuổi địa chỉ thường trú nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động hợp đồng có hiệu lực như ký kết với từng người và chỉ có thể áp dụng khi người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc nhất định theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới một năm hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc trong thời hạn một, hai hoặc ba năm.

Đối với các ngành nghề công việc thuộc danh mục công việc được nhận trẻ em dưới 15 tuổi làm việc thì giao kết hợp đồng lao động phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì hợp đồng lao động mới có giá trị.

- Nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng lao động trong cùng một thời điểm, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động. Ký kết hợp đồng với người lao động đã nghỉ hưu, cá nhân dưới 10 lao động hoặc làm công việc có thời hạn dưới 03 tháng thì các quyền lợi của người lao động được tính gộp vào tiền lương.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

uý khách có nhu cầu tư vấn hợp đồng về bất kỳ lĩnh vực nào vui lòng liên hệ với Luật  Toàn Long để được hỗ trợ miễn phí

 

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu