11:51 Thứ bảy, ngày 19/6/2021

Tư vấn về các ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư đầu tư tại Việt Nam

Luật Toàn Long là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Sau đây chúng tôi xin cung cấp một số ưu đãi pháp luật đầu tư tại Việt Nam.

Tùy thuộc vào điều kiện môi trường đầu tư cũng như điều kiện riêng, chính phủ mỗi quốc gia sẽ tiến hành thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư khác nhau. Ở Việt Nam, từ thời điểm ban hành Luật đầu tư 2005, nhằm thu hút tối đa nguồn vốn, các hoạt động đầu tư trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế chính sách ưu đãi đầu tư sẽ được áp dụng chung cho mọi nhà đầu tư không phân biệt nhà đầu tư trong nước, nước ngoài. Các chính này được quy định cụ thể tại mục 2, chương V Luật đầu tư năm 2005 và các văn bản luật chuyên ngành liên quan như Luật đất đai, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế xuất nhập khẩu…cùng với các văn bản điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, mỗi địa phương, khu kinh tế, khu công nghiệp cũng có những chính sách ưu đãi khác nhau, tạo nên một môi trường thông thoáng, nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư.

Các biện pháp ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam được Chính phủ quy định thống nhất cho tất cả các địa phương được phân theo hai loại, một là địa bàn ưu đãi đầu tư, hai là lĩnh vực ưu đãi đầu tư và hai chính sách ưu đãi đầu tư là ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Ưu đãi đầu tư nổi bật có thể được kể đến là ưu đãi về thuế. (Xem thêm Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 và Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: các nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn đầu tư quy định tại Điều 27, 28 Luật đầu tư 2005, hoặc có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế suất, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể: Dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư, hợp tác xã được áp dụng thuế suất 20%, 15%, 10%. Mức thuế suất ưu đãi này so với thuế suất 28% thông thường đã mang lại ưu thế thực sự cho các nhà đầu tư khi giảm gánh nặng đáng kể về nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thúc đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn đầu tư để đầu tư vào các dự án mới.

Dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm theo quy hoạch, cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn khuyến khích đầu tư được miễn thuế tối đa là bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa trong chín năm tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là bảy năm tiếp theo.[1]

Về thuế xuất nhập khẩu: Tại Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu và Tại Điều 12 Nghị định số 87/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu nhập khẩu có quy định miễn thuế cho các nhà đầu tư trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của các dự án khuyến khích đầu tư, miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm kể từ khi sản xuất cho nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ưu đãi về sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

Theo quy định tại Điều 36 Luật đầu tư 2005 và Điều 26 Nghị định 108/2006 hướng dẫn chi tiết Luật đầu tư, các nhà đầu tư có dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư sẽ được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật về thuế. Cụ thể hơn, tại Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thì các nhà đầu tư được hưởng ưu đãi cơ bản như sau:

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, đầu tư trên địa bàn đặc biệt khó khăn.

+ Giảm tiền 50% tiền sử dụng đất trong trường hợp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn đặc biệt khó khăn; …

+ Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm; đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá bảy mươi năm. Ngoài ra, mỗi địa phương cũng sẽ có những ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước khác nhau.

 

[1] Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2003, Điều 17, 18.

Điều 15, Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quý khách có nhu cầu thủ tục tư vấn đầu tư vui lòng liên hệ với Luật Toàn Long để được hỗ trợ tốt nhất

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu