11:48 Thứ bảy, ngày 19/6/2021

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Luật Toàn Long xin hướng dẫn tới Quý khách hàng những thông tin thiết yếu về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở của các tổ chức, cá nhân.

1. Tặng cho quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở

Hồ sơ pháp lý bao gồm:

- Hợp đồng tặng cho có công chứng;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho;

- Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

- Bản sao Giấy khai sinh nếu các bên tặng cho có quan hệ gia đình (cha mẹ, con, anh chị em ruột để làm cơ sở miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp người được tặng cho là Việt kiều phải có các giấy tờ Hộ chiếu, Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam.

Lưu ý: Đối với trường hợp tặng cho một phần nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thì phải có bản vẽ sơ đồ diện tích nhà ở, đất ở có thẩm tra của cơ quan quản lý nhà ở (nếu tại đô thị)/ có xác nhận của UBND cấp xã (nếu ở nông thôn).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện: Bên được tặng cho.

Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân) / cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức). 

Nếu thuộc trường hợp phải nghĩa vụ tài chính thì Cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để bên được tặng cho đi nộp nghĩa vụ tài chính cần thiết tại cơ quan thuế, Bên được tặng cho nộp biên lai thu thuế, lệ phí truớc bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để được nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử đụng đất ở.

Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính.

Kết quả thủ tục: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

2. Tặng cho nhà ở không có quyền sử dụng đất ở

Hồ sơ pháp lý bao gồm: 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của Luật nhà ở (chỉ có quyền sở hữu nhà ở trên đất của người khác như xây dựng nhà ở trên đất thuê, đất mượn);

- Hợp đồng tặng cho có công chứng.

- Bản kê khai nộp lệ phí trước bạ nhà ở. Trường hợp người được tặng cho là Việt kiều phải có thêm giấy tờ như Hộ chiếu hợp lệ hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trình tự thủ tục thực hiện: Tương tự như trên, tuy nhiên bên tặng cho nhà ở không phải nộp tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất mà bên được tặng cho chỉ phải nộp lệ phí trước bạ.

Bên được tặng cho được nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu