04:42 Thứ hai, ngày 26/7/2021

Hàng hiệu hàng nhái và hậu quả pháp lý

Với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí rẻ hơn hàng chục lần so với hàng thật, hàng hóa nhái đội lốt hàng hiệu đang tràn ngập thị trường. Đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ một cách nghiêm trọng, người sở hữu hàng nhái cũng là những người tiếp tay cho hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Luật Toàn Long xin đưa ra một số ý kiến pháp lý xung quanh hiện tượng hàng nhái, hàng giả như sau:

Thứ nhất: Hành vi của chủ sở hữu hàng hiệu nhái

Hành vi nhái các nhãn hiệu nổi tiếng là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
Căn cứ theo Luật sở hữu trí tuệ thì:“Nhãn hiệu là dấu hiệu (thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh kể cả hình ảnh ba chiều dùng hoặc kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc) để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Quyền sở hữu đối với nhãn hiệu được xác lập và bảo hộ dưới hình thức Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu”. 

“Trường hợp sản phẩm, hàng hóa có gắn dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày so với nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại thuộc phạm vi bảo hộ thì bị coi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”.
Như vậy, trong trường hợp này hàng nhái với các nhãn hàng hiệu được coi là hàng giả mạo, hàng nhái và xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Thứ hai: Về hướng xử lý, và hậu quả pháp lý của hành vi hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Về phía chủ sở hữu nhãn hàng hiệu

Hiện nay, hầu như phía chủ sở hữu nhãn hàng hiệu cũng đưa ra các cách thức phân biệt giữa hàng chính hãng và hàng giả, hàng nhái. Trên thực tế đây chỉ là biện pháp chỉ mang tính chất tạm thời, ít hiệu quả khi tâm lý của người dân là cùng hãng nhưng rẻ là mua. Trong trường hợp như trên biện pháp hữu hiệu nhất đối với chủ sở hữu hàng chính hãng đó là (Khoản 1 Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ): 

- Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu tổ chức,cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm,xin lỗi,cải chính công khai,bồi thường thiệt hại;

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của mình” 
Như vậy, chủ sở hữu nhãn hàng chính hãng có quyền áp dụng các biện pháp xử lý và tùy theo tính chất và mức độ xâm phạm để đưa ra các biện pháp thích hợp để xử lý. Nhưng vấn đề đầu tiên đặt ra là liệu chủ sở hữu hàng chính hang có tìm ra được chủ sở hữu của hàng hóa nhái này, cùng các tài liệu chứng minh để tìm ra để có thể lựa chọn biện pháp xử lý thích hợp.

Về phía chủ sở hữu hàng nhái

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 199 Luật SHTT thì: “Tổ chức,cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức,cá nhân khác thì tùy theo tính chất,mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự,hành chính hoặc hình sự.”
- Biện pháp hành chính: Các Cơ quan quản lý Hành chính có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nếu kết luận là có vi phạm.

- Biện pháp dân sự: Đại diện của Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu tòa án (Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ).

+ Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

+ Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

+ Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

+ Buộc bồi thường thiệt hại;

+ Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

- Biện pháp hình sự: Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự thì chủ sở hữu hàng nhái có thể áp dụng biện pháp hình sự.

Cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Theo Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Nghị định số 97/2010/NĐ-CP thì những Cơ quan sau có thể thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm là:

+ Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ KHCN, Thanh tra Sở KHCN);
+ Cảnh sát kinh tế;

+ Quản lý thị trường;

+ Ủy ban nhân dân (từ cấp huyện).

Như vậy, với hành vi xâm phạm nhãn hiệu của chủ sở hữu hàng nhái thì hậu quả pháp lý, mức phạt áp dụng là rất lớn. Mức phạt có thể lên đến 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) và có thể kèm theo: Thu hồi số tiền thu lợi bất hợp pháp, Tiêu hủy yếu tố vi phạm, hàng hóa giả mạo, đưa vào lưu thông phi thương mại (mục đích nhân đạo....).Vấn đề đặt ra nữa là làm gì để bảo vệ hàng hóa, tránh hàng giả, hàng nhái.

 Hiện nay biện pháp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là biện pháp hữu hiệu nhất, đó là cách bảo vệ sản phẩm an toàn nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu