14:14 Thứ ba, ngày 28/9/2021

Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả

Luật Toàn Long-dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thông tin về vấn đề bản quyền tác giả, trình tự, thủ tục đăng kí bản quyền tác giả cụ thể như sau:

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

1. Thủ tục đăng kí  bản quyền tác giả.

1.1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

* 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

Mẫu tác phẩm gồm:

- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ )

- Nội dung của tác phẩm (03 bộ )

* 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

* Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

* Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);

* Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu);

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. 

- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của tác phẩm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)

b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng)

c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

d) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu)

1.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

* 03 bản mẫu tác phẩm; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ )

- Nội dung của tác phẩm (03 bộ )

- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của tác phẩm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)

* 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu); 

* 02 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính; 

* Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản); 

* Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng; 

* Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu); 

* Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

1.3 Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:

- 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế

2. Các công việc Luật Toàn Long sẽ thực hiện

2.1. Thiết lập hồ sơ đăng ký Quyền tác giả:

- Lập Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

- Lập hợp đồng chuyển nhượng/tuyên bố quyền tác giả.

- In tác phẩm đăng ký

2.2. Tiến hành Đăng ký Quyền tác giả:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại cục bản quyền tác giả Việt Nam.

- Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.

- Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu