13:49 Thứ bảy, ngày 08/5/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc là ngành nghề có điều kiện, và khi thực hiện xin cấp phép hoạt động phải thực hiện rất nhiều thủ tục phức tạp. Luật Toàn Long xin cung cấp tới Quý khách hàng một số thông tin như sau

Hiện nay, “xuất khẩu lao động” là cụm từ phổ biến trong xã hội, không còn quá xa lạ với những trung tâm, công ty thực hiện dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hằng năm, có hàng nghìn người lao động Việt Nam đi làm viêc ở nước ngoài, chủ yếu ở các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản.... Pháp luật đưa ra những quy định cụ thể về điều kiện đối với các trung tâm, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau đây, Luật Toàn Long xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ này:

I. Điều kiện cấp phép

1. Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng.

2. Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án bao gồm những nội dung sau đây:

- Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

- Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

- Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

- Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

4. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

5. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ, cụ thể, mức tiền ký quỹ là một tỷ đồng.

(Quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Điều 3, 4, 5 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP)

xuat khau lao dong

II. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLDTBXH;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

4. Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

5. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

6. Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại mục 4 Phần “Điều kiện cấp Giấy phép” nêu trên;

7. Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

8. Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

III. Trình tự thủ tục

Bước 1: Tổ chức (cá nhân) có nhu cầu cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Quản lý lao động ngoài nước

Bước 2: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLDTBXH sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

- Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp Nhà nước;

- Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Bước 3: Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu