11:54 Thứ hai, ngày 17/1/2022

Thủ tục điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán nếu thuộc các trường hợp mà theo quy định pháp luật phải thực hiện điều chỉnh hoặc cấp lại Giấy chứng nhận. Do đó, bài viết dưới đây Luật Toàn Long sẽ tư vấn quy định liên quan đến thủ tục điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
dieu chinh cap lai gcn dich vu kiem toan

Theo quy định, doanh nghiệp kiểm toán đề nghị điều chỉnh trong trường hợp: Có sự thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Doanh nghiệp kiểm toán đề nghị cấp lại trong các trường hợp:

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bị mất hoặc bị hư hỏng;

b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu.

Doanh nghiệp kiểm toán phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc hoàn thành việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu.

Theo đó, thủ tục điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán như sau:

Cơ quan thực hiện: Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài Chính

Đối tượng thực hiện: Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân, Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoại tại Việt Nam.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Thông tư 203/2012/TT-BTC);

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp lần gần nhất;

c) Báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị điều chỉnh và các tài liệu có liên quan đến thông tin điều chỉnh.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII Thông tư 203/2012/TT-BTC);

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

c) Tài liệu có liên quan khác.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu bao gồm các tài liệu như trường hợp cấp mới giấy chứng nhận, xem chi tiết tại đây.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gửi một bộ hồ sơ theo quy định tới Bộ Tài chính;

Bước 2: Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ:

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thì Bộ Tài chính xem xét cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ;

- Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Bộ Tài chính trả kết quả và công khai danh sách trên trang điện tử của Bộ.

Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trên đây là quy định về thủ tục điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long tại Hotline: 0934.682.133 hoặc gửi Email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu