10:43 Thứ hai, ngày 17/1/2022

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo quy định, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ kế toán sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nếu thuộc các trường hợp phải cấp lại theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây Luật Toàn Long sẽ tư vấn và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
thay doi gcn du dieu kien kinh doanh dv ke toan

Xem thêm: Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam;

Trường hợp 2: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi các nội dung hoặc kể từ ngày phát hiện Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

Cơ quan thực hiện: Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài Chính

Đối tượng thực hiện: Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (Trường hợp 1: Thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC; Trường hợp 2: Thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC).

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Các tài liệu khác liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán gửi một bộ hồ sơ theo quy định tới Bộ Tài chính;

Bước 2: Nộp phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

Bước 3: Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp;

Trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Kết quả:  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trên đây là quy định về thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long tại Hotline: 0934.682.133 hoặc gửi Email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu