00:28 Chủ nhật, ngày 17/10/2021

Giấy phép tổ chức họp báo

Họp báo là hoạt động công bố thông tin về một sự kiện cho toàn thể công chúng biết. Việc tổ chức họp báo phải được một tổ chức thực hiện, được Nhà nước cấp phép hoạt động.

1. Trình tự thực hiện

- Công dân, tổ chức, cơ quan phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 giờ trước khi họp báo.

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, thụ lí, giải quyết hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Công dân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

giay phep hop bao

2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ 

- Công văn đề nghị được tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân có nhu cầu họp báo nêu rõ nội dung, mục đích, thời gian địa điểm, người chủ trì họp báo. 

- Nộp Bản sao Giấy thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp

- Danh sách cơ quan báo chí tham gia họp báo;

- Chương trình họp báo;

- Thông cáo báo chí;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện trong trường hợp họp báo để giới thiệu các nội dung đó.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: Trả trước 06 giờ đồng hồ trước khi tổ chức họp báo.

3. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông 

4. Cơ sở pháp lý 

 - Luật Báo chí 1989, Luật sửa đổi bổ sung một số điều củ Luật Báo chí số 12/1999/QH10.

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quy chế hoạt động truyền hình trả tiền (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

-  Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.  

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu