11:32 Thứ bảy, ngày 19/6/2021

Đăng kí hoạt động dạy nghề sơ cấp

“Thừa thày thiếu thợ” là thực trạng được nhắc đến ở Việt Nam. Trước tình hình đó, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc thành lập cơ sở dạy nghề, để đào tạo nguồn lao động có tay nghề tốt. Vì vậy, Luật Toàn Long xin cung cấp các thông tin liên quan đến thủ tục đăng kí hoạt động dạy nghề:

1. Điều kiện xin cấp phép

- Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;

- Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

- Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.

2. Thành phần hồ sơ

Đối với các trung tâm dạy nghề công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm:

- Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH);

- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH);

- Riêng đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, phải có thêm:

- Bản sao quyết định thành lập trường hoặc trung tâm;

- Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề hoặc quy chế trung tâm dạy nghề đó được phê duyệt theo quy định.

Đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, gồm:

- Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 1);

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập trường, trung tâm;

- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 2).

Đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 2 Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH, hồ sơ đăng ký gồm:

- Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 1);

- Bản sao quyết định thành lập;

- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH);

- Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động.

day nghe so cap

 

3. Trình tự thủ tục

- Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của đơn vị. Trường hợp đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác có địa điểm không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo khác của đơn vị;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 4); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

-Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề để thực hiện quản lý chung.

4. Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu