11:33 Thứ hai, ngày 17/1/2022

Cấp giấy phép hoạt động báo chí in

Báo chí in là một phương tiện truyền thông truyền thống được đông đảo người dân tiếp nhận. Xin giấy phép hoạt động báo chí in là cần thí với nhà xuất bản.

I. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động báo chí in gồm các thành phần sau:

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí in (có mẫu tờ khai).

- Đề án hoạt động báo chí in của cơ quan chủ quản báo chí, trong đề án phải có các nội dung sau đây:

+  Sự cần thiết và cơ sở pháp lý.

+ Chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện (xem mục Điều kiện ở phần dưới).

+ Tên gọi cơ quan báo chí;

+ Kết cấu và nội dung thông tin chủ yếu (tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính trong ấn phẩm, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ...).

+ Phương thức phát hành.

- Danh sách dự kiến lãnh đạo chủ chốt của cơ quan báo chí (có mẫu danh sách).

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là lãnh đạo cơ quan báo chí (tổng biên tập, phó tổng biên tập) (có mẫu sơ yếu lý lịch).

- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí (đối với các cơ quan, tổ chức xin phép ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm báo chí (măng – sét).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyếtCục Báo chí

Thời hạn: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

bao chi in

II. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Để thực hiện thủ tục này, quý khách cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Phải phù hợp với quy hoạch báo chí in đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện về nhân sự:

Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí:

+ Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên;

+ Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên;

+ Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ.

+ Có thẻ nhà báo đang có hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên;

+ Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành xin phép hoạt động báo chí in và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.

- Có đủ số lượng người làm biên tập viên, phóng viên tùy theo cơ cấu tổ chức và bộ máy của cơ quan báo chí do cơ quan chủ quản quy định.

- Trường hợp cơ quan báo chí có sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin thì phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người trong Ban Biên tập được lãnh đạo ủy quyền sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số mà cơ quan báo chí thể hiện để chịu trách nhiệm về nội dung ấn phẩm.

III. Những công việc mà Luật Toàn Long thực hiện

Để hỗ trợ quý khách, Luật Toàn Long sẽ tiến hành những công việc sau:

- Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động báo chí in Nghiên cứu và xem xét các tài liệu do khách hàng cũng cấp.Tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như các việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu đó. Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp các yêu cầu về mặt thời gian.

- Xây dựng và tối ưu hồ sơ

- Đại diện doanh nghiệp, nộp hồ sơ và đóng phí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Nhận kết quả và hồ sơ đã được xác nhận và gửi cho khách hàng

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu