Công chứng di chúc

cong chung di chuc

cong chung di chuc

Luật Toàn Long giải quyết những khúc mắc về thủ tục thừa kế, cam kết mang lại quyền lợi tối đa cho thân chủ, Xin hướng dẫn thủ tục công chứng di chúc như sau:

 

1. Điều kiện thực hiện

- Nếu người lập di chúc từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi thì phải có văn bản đồng ý của người giám hộ hoặc cha, mẹ.

- Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

- Người thực hiện chứng thực phải xác định về trạng thái tinh thần của người lập di chúc theo quy định của pháp luật

- Nội dung di chúc không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lập di chúc xuất trình giấy tờ và tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung của di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được do bị khuyết tật hoặc do không biết ký) vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình.

Bước 3: Trường hợp di chúc được soạn thảo sẵn thì người có thẩm quyền chứng thực xem xét nội dung di chúc, nếu không trái pháp luật và đạo đức xã hội thì chứng thực di chúc.

Bước 4: Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ký vào bản di chúc

Bước 5: Người lập di chúc nhận bản di chúc đã chứng thực tại nơi nộp hồ sơ.

 3. Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải nộp:

- Bản di chúc (do công dân tự lập hoặc theo mẫu)

- Giấy tờ liên quan đến tài sản của người để lại di chúc (bản sao có chứng thực)

- Văn bản có ý kiến đồng ý của người giám hộ nếu người lập di chúc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Giấy tờ phải xuất trình:

Giấy tờ chứng minh tài sản của người lập di chúc (bản chính)

Giấy chứng minh nhân dân của người lập di chúc

Số hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); Trường hợp văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp đơn giản, không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp phức tạp 

Quý khách hàng có thắc mắc về thủ tục thừa kế vui lòng liên hệ với Luật Toàn Long để được tư vấn miễn phí.