Công bố di chúc, mở thừa kế theo quy định của pháp luật

thua ke 2

thua ke 2

Luật Toàn Long-cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thừa kế. Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi tự tin sẽ mang lại cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất.

Theo quy định của Bộ luật dân sự về thừa kế, Di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc. Trường hợp người để lại di chúc...

Theo quy định của Bộ luật dân sự về thừa kế, Di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc. Nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thoả thuận cử người công bố di chúc.

Thời điểm công bố di chúc là sau khi người lập di chúc chết. Việc công bố được thực hiện theo hình thức cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung của di chúc. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc. Trong trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại tài sản thừa kế chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày mà quyết định tuyên bố người đó chết có hiệu lực pháp luật. Theo quy định của pháp luật về thừa kế, thì việc xác định thời điểm mở thừa kế rất quan trọng vì tại thời điểm đó sẽ xác định được chính xác tài sản, quyền và nghĩa vụ của người để lại di sản đó. Việc xác định tài sản của người chết để lại nhằm mục đích đề phòng tình trạng tài sản đó có thể bị người khác phân tán hoặc chiếm đoạt.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng nêu trên, Luật Toàn Long cung cấp cho Quý khách hàng Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế với mục tiêu luôn mang lại cho quý khách hàng tính hợp pháp, nhanh chóng và chuẩn xác.

 Nội dung tư vấn của Luật Toàn Long bao gồm:

- Tư vấn thủ tục công bố di chúc;

 - Tư vấn thời điểm công bố di chúc;

 - Tư vấn về quyền thừa kế;

- Tư vấn thời điểm, địa điểm mở thừa kế;

- Tư vấn xác định di sản thừa kế;

- Tư vấn thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

- Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục công bố di chúc và mở thừa kế.