Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

thanh lap cong ty co von nuoc ngoai

thanh lap cong ty co von nuoc ngoai

Luật Toàn Long tư vấn thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam.Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư…
  1. Tư vấn thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập công ty liên doanh nước ngoài, quản lý công ty liên doanh nước ngoài.

       Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của các bên tham gia trong công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Cơ cấu thành viên công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp

       Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh

       Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động

       Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính

       Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

       Tư vấn các nội dung liên quan khác

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Soạn thảo Điều lệ Công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài

       Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên

       Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông

       Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

       Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

       Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

       Trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được hoàn thiện, luật sư của chúng tôi thực hiện việc giao dịch nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài, đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư.

       Chúng tôi thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khắc dấu pháp nhân theo quy định của pháp luật.

       Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài, luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi công ty tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

4. Dịch vụ hậu mãi.

-         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng

-         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

-         Tư vấn miễn phí 02 năm kể từ ngày thành lập

Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư của công ty chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí