Mẫu đơn xin ly hôn

mau don xin ly hon

mau don xin ly hon

Mẫu đơn ly hôn: thông tin vợ/chồng, nguyên nhân ly hôn,các vấn đề về tài sản, con chung và các thỏa thuận sau ly hôn,cung cấp cho khách hàng lựa chọn phương án.

Ly hôn là phương án lựa chọn cuối cùng khi những mâu thuẫn giữa vợ chồng trở nên trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nếu mâu thuẫn chưa đến mức nghiêm trọng thì bạn nên cố gắng dung hòa cuộc sống và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định của mình.

 

lyhon chia lia


Nếu buộc phải chọn phương án Ly hôn và thực hiện thủ tục ly hôn thì Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ và viết Đơn xin ly hôn theo mẫu sau đây

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN….............................................................

Tôi tên :.....................................................................................năm sinh :.............................

CMND (Hộ chiếu) số:: .............................................................ngày và nơi cấp : .................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ....................................................................................... 

Xin được ly hôn với: .................................................................năm sinh :............................

CMND (Hộ chiếu) số:...............................................................ngày và nơi cấp :..................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ......................................................................................................     

* Nội dung xin ly hôn:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

* Về con chung:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

* Về tài sản chung:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

                                        .................. Ngày ........... tháng........... năm........

                                                                              Người làm đơn

                                                                     (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

 

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có