22:12 Thứ sáu, ngày 18/10/2019

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận thông tin về nhà đầu tư và dự án đầu tư. Trường hợp có sự chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đó sẽ bị thay đổi, vì vậy, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.
invest resized

a) Trình tự thực hiện:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Thành phần hồ sơ:

  1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
  3. Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về  việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về  việc xử  lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

c) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành 
kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

e) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu I.7 ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu