17:23 Chủ nhật, ngày 17/11/2019

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, trường hợp theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài làm thay đổi nội dung dự án dầu tư, thì nhà đầu tư phải làm thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư.
a4b69f64ef56a617becc32055457e0fc

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1:  Nhà đầu tư nộp hồ  sơ cho Sở  Kế  hoạch và Đầu tư nơi thực 
hiện dự án đầu tư.
- Bước 2:  Sở  Kế  hoạch và Đầu tư  điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
b) Thành phần hồ sơ:

  1.  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
  2.  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ  chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
  3.  Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.

c) Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu I.7 ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu