17:01 Chủ nhật, ngày 17/11/2019

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan tới dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư
project image 660x330

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
-  Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông  tin  theo thẩm quyền cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.
 Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lệ phí:Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.
Tên mẫu đơn, tờ khai: (Không)

Lưu ý: 

  • Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau:
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả;
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu