19:51 Thứ hai, ngày 17/2/2020

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, Pháp luật Việt Nam quy định nhiều chính sách ưu đãi đầu tư. Đối với trường hợp không được tiếp tục hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thủ tục bảo đảm đầu tư.
chinhsachuudai

Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Đầu tư thì được xem xét giải quyết bằng một  hoặc một số biện pháp sau đây:

- Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

- Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

- Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Trình tự thực hiện:
-  Bước 1:  Nhà đầu tư  gửi  yêu cầu bằng văn bản  đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư khi nhận được  đề nghị của nhà đầu tư. Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thành phần hồ sơ:

  1. Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư  gồm các nội dung sau:

+ Tên và địa chỉ của nhà đầu tư;
+ Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có);
+  Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư;
+  Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư.

       2. Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ đó).

Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ;
Cơ quan thực hiện: Sở kế hoạch và Đầu tư.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
Đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
- Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Đầu tư.
- Văn bản đề nghị gửi Cơ quan đăng  ký đầu tư trong thời hạn  3 năm kể từ ngày văn bản mới có hiệu lực thi hành bãi bỏ ưu đãi của nhà đầu tư.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu