05:22 Chủ nhật, ngày 31/5/2020

Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành trang thiết bị y tế tại Việt Nam

giúp khách hàng gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế nhanh gọn, đơn giản hiệu quả, chi phí hợp lý tại Luật Toàn Long.

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam - Bộ Y tế

1, Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân gửi Hồ sơ xin giấy phép đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Bước 2: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế kiểm tra hồ sơ, Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, có văn bản cho thương nhân bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Đối với hồ sơ hợp lệ, Vụ xem xét và cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu không cấp sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam cho thương nhân

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế (Phụ lục số 2).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , trong đó có ghi chức năng sản xuất trang thiết bị y tế(bản sao có công chứng).

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá hoặc bản công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn.

- Kết quả đánh giá thử nghiệm tại ít nhất 03 cơ sở y tế của Việt Nam (tuỳ theo từng loại sản phẩm, Bộ Y tế chỉ định cơ sở y tế để thử nghiệm).

- Kết quả kiểm nghiệm các tính chất hoá, lý và kiểm định độ an toàn của cơ quan chức năng(đối với loại sản phẩm có yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm định).

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng

-  Nhãn sản phẩm theo đúng Quy chế ghi nhận hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999 QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 của Bộ thương mại.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ có đóng bìa

3. Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu