17:51 Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trước hôn nhân

Luật Toàn Long xin cung cấp cho quý khách hàng một số thông tin về xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trước hôn nhân.

Luật hôn nhân gia đình Viêt Nam quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau:

Điều 32. Tài sản riêng của vợ, chồng
1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.
Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân. 
2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.
Điều 33. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng
1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.
2. Vợ, chồng tự quản lý tài sản riêng; trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không uỷ quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó.
3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
4. Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng.
5. Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thoả thuận của cả vợ chồng.

  Như vậy, đối với các tài sản của vợ chồng muốn được xác định là tài sản riêng trước hôn nhân để trường hợp ly hôn tài sản đó không bị phân chia, vợ hoặc chồng có thể làm bản thỏa thuận xác nhận tài sản riêng có chữ ký của bên còn lại, lưu ý đối với một số tài sản pháp luật có quy định phải đăng ký quyền sở hữu như xe mô tô, xe gắn máy, quyền sử dụng đất,v.v. thì văn bản thỏa thuận đó cần phải được công chứng chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

  Để được xác nhận là tài sản riêng thì vợ hoặc chồng phải đưa ra được các chứng cứ chứng minh nguồn gốc tài sản đó là được thừa kế riêng, tặng riêng hoặc hình thành từ tài sản riêng. 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu