18:04 Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Tư vấn thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Luật Toàn Long xin tư vấn thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế, chuyên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, thủ tục ly hôn,đăng ký kết hôn.

Tư vấn thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
  • Luật 52/2010/QH12 Nuôi con nuôi
  • Thông tư 12/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Trình tự thực hiện:

1. Người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã  nơi mình thường trú;

2. UBND cấp xã cử công chức tư pháp -hộ tịch phối hợp với Công an xã tiến hành  kiểm tra và xác minh.

3. Nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện thì công chức tư pháp- Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.

4. Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi và cấp cho người  nhận nuôi con nuôi một bản chính.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai đăng ký việc  nuôi con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính);

2. Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; (Bảo sao);

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh của người được nhận con nuôi; (Bản sao);

4. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có (Bản sao);

5.  Giấy tờ tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi thực tế nếu có; (Tùy tính chất của từng trường hợp cụ thể mà có các giấy tờ tương ứng).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 15 ngày

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi;

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi;

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân người nhận con nuôi

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế - TP/CN-2011/CN.03

Lệ phí (nếu có): Người đăng ký nuôi con nuôi thực tế được miễn lệ phí 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;

- Đến thời điểm Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2011), quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;

- Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu