17:48 Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Quyền tài sản riêng của con

Sau đây Luật Toàn Long hướng dẫn quyền quản lý tài sản riêng của con được quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014:

Khi con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý và có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu như có thu nhập.
Quyền quản lý tài sản riêng của con được quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.
“ Điều 76. Quản lý tài sản riêng của con
1.Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý”
Như vậy, con từ đủ 15 tuổi trở lên hoàn toàn có thể tự mình quản lý tài sản của chính mình. Tài sản này có thể là tài sản được thừa kế, được tặng cho riêng, thu nhập hợp pháp khác và tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng (quy định tại Điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

quyen tai san rieng cho con

 

 
Bên cạnh quyền có tài sản riêng, con từ đủ 15 tuổi trở lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự thì phải có nghĩa vụ đối với gia đình, cụ thể:
- Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.
- Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại Khoản 4 Điều 70 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
Như vậy, ngoài việc ghi nhận quyền có tài sản riêng của con thì pháp luật ghi nhận nghĩa vụ của người con khi từ đủ 15 tuổi trở lên với gia đình, phù hợp với khả năng của mình.
   Quý khách cần tư vấn về thủ tục tư vấn tài sản trong hôn nhân vui lòng liên hệ hotline 0934.682.133 để được luật sư tư vấn miễn phí.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu