06:13 Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Thành lập trung tâm kỹ năng sống

Để thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống đòi hỏi rất nhiều yêu cầu và điều kiện. Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống như sau:

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

Để thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống đòi hỏi rất nhiều yêu cầu và điều kiện. Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống như sau:

 

thanh lap trung tam ky nang song

 

1. Điều kiện thành lập

* Cơ sở vật chất: 

+ Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định. 

+ Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

* Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên: 

+ Có đủ điều kiện về sức khỏe. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan. 

* Giáo trình, tài liệu: 

+ Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

2. Thành phần hồ sơ

- Một (01) tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục- tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Một (01) Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

- Một (01) danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

+ Giấy khám sức khỏe

+ Chứng thực CMND

+ Chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, cao đẳng  chuyên ngành sư phạm

- Một (01) kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

- Hợp đồng thuê mặt bằng/ giấy chứng nhận sở hữu nhà (hoặc QSD đất)

- Danh mục trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu điều kiện giảng dạy

ky nang song

3. Thẩm quyền và thời hạn cấp phép

- Thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo

- Thời hạn cấp phép: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ, thẩm định điều kiện cơ sở vật chất).

4. Dịch vụ của Luật Toàn Long liên quan tới thành lập trung tâm kỹ năng sống

- Tư vấn các điều kiện thành lập trung tâm kỹ năng sống;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý thành lập trung tâm kỹ năng sống;

- Tư vấn xây dựng đề án thành lập trung tâm kỹ năng sống;

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm kỹ năng sống;

- Đại diện trường làm việc với cơ quan chức năng nhà nước về việc thành lập trung tâm kỹ năng sống;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thành lập và hoạt động của trung tâm kỹ năng sống.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu