00:59 Thứ ba, ngày 04/8/2020

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm nhập khẩu

Luật Toàn Long hướng dẫn Quý khách hàng thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm nhập khẩu uy tín, cam kết chất lượng
 
Căn cứ pháp lý:
  • Luật 05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Luật 06/2007/QH12 Hóa chất
  • Nghị định 108/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
  • Thông tư 29/2011/TT-BYT  quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
 

dieu kien kinh doanh hoa chat

 

 

Trình tự thực hiện:
Sau khi nộp hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật tại Cục Quản Lý môi trường y tế (Bộ Y Tế) thì:

+ Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) có văn bản cho phép khảo nghiệm. Trường hợp không cho phép khảo nghiệm phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

+ Trong thời gian tối đa 12 tháng, kể từ ngày Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) có văn bản cho phép khảo nghiệm, đơn vị đăng ký phải nộp kết quả khảo nghiệm để bổ sung vào hồ sơ đăng ký lưu hành. Sau thời hạn nêu trên, đơn vị đăng ký không bổ sung kết quả khảo nghiệm, hồ sơ đã nộp không còn giá trị đăng ký lưu hành;

+ Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm của đơn vị đăng ký để bổ sung vào hồ sơ, Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) phải:

- Cấp hoặc không cấp số đăng ký lưu hành. Trường hợp không cấp lại số đăng ký lưu hành phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với hồ sơ đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm quy định tại khoản 1 Điều 6 và Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 29/2011/TT-BYT .

- Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung đăng ký lưu hành bổ sung. Trường hợp không đồng ý với nội dung đăng ký lưu hành bổ sung phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với hồ sơ đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm quy định tại các điểm đ, e và g Khoản 2 Điều 6 Thông tư 29/2011/TT-BYT .

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm tại Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ đăng ký lưu hành chính thức đối với các hóa chất, chế phẩm được nhập khẩu bao gồm các tài liệu sau:

+  Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành chính thức (Mẫu đơn số 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2011/TT-BYT );

Phải có thêm giấy chứng nhận bán tự do còn hiệu lực của ít nhất một nước đang cho phép lưu hành hóa chất, chế phẩm đề nghị đăng ký do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên đăng ký;

+ Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 29/2011/TT-BYT);

+  Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất của hóa chất, chế phẩm;

+ Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm (được bổ sung vào hồ sơ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Thông tư 29/2011/TT-BYT);

+ Tài liệu kỹ thuật của hóa chất, chế phẩm đề nghị đăng ký (gồm các nội dung theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2011/TT-BYT );

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: : 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) có văn bản cho phép khảo nghiệm. Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm của đơn vị đăng ký để bổ sung vào hồ sơ, Bộ Y tế thì cơ quan có thẩm quyền Cấp hoặc không cấp số đăng ký lưu hành, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do ( Trừ trường hợp phải bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành).

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHÍNH THỨC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU

- Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành việc cấp giấy phép chứng nhận đăng ký lưu hành chính thức hóa chất,chế phẩm được nhập khẩu.

- Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ cho khách hàng

- Đại diện khách hàng thực hiện cấp giấy phép chứng nhận đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm được nhập khẩu.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (Mr Long: 0934 682 133), để được chuyên viên tư vấn miễn phí.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu