07:32 Thứ hai, ngày 29/11/2021
 •      Chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên đang mang thai

  Chi mai | 20.03.2014

  “Trường chúng tôi có cô giáo A ký hợp đồng làm việc 3 năm (cô giáo A không phải là cán bộ công đoàn không chuyên trách), đến ngày 31/06/2013 là hết hạn hợp đồng. Hiện nay cô giáo A đang có thai, do điều kiện nhà trường có khó khăn nên nhà trường muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì có được không, tại sao?

Trả lời câu hỏi

 • admin  - luattoanlong@gmail.com | 20.03.2014 20:07

  Bạn có toàn quyền chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cô giáo A vào ngày 31/06/2013 vì thời hạn của hợp đồng lao động giữa cô giáo A với nhà trường kết thúc vào ngày này. Điều 36 Bộ luật lao động hiện hành quy định một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nêu tại khoản 1 là: “Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.”

  Khoản 6 Điều 192 quy định về trường hợp đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách “Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ”. Cô giáo A không phải là cán bộ công đoàn không chuyên trách nên không được hưởng quy địnhcủa khoản 6 điều 192 Bộ luật lao động hiện hành.

  Việc cô giáo A đang có thai không ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động đã hết hạn. Nếu cô giáo A vẫn trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực mà bị nhà trường đơn
  phương chấm dứt hợp đồng vì lý do có thai của cô giáo A thì việc chấm dứt hợp đồng của nhà trường mới là sai trai và bị pháp luật nghiêm cấm.

  Khoản 3 Điều 155 Bộ luật lao động hiện hành quy định: “3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án
  tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.”


Gửi câu trả lời của bạn !

Họ tên (*)
Email (*)

Thông tin tư vấn khác

 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu