15:39 Thứ bảy, ngày 22/10/2016

Nghị định số 197/2004/2004/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Đã xem: 342

Tải về

Từ site Luật Toàn Long Chuyên Giấy Phép, Doanh Nghiệp, Thừa Kế, Hôn Nhân:
( Dung lượng: 155.94 KB )