15:36 Thứ tư, ngày 14/4/2021

Tư vấn môt số hồ sơ trong lĩnh vực đầu tư

Luật Toàn Long là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tư vấn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài thủ tục trọn gói.

            I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Hồ sơ hoàn thiện để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án phải đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư 2005, khoản 1, khoản 2 Điều 44 và Điều 54 Nghị định 108/2006/NĐ – CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu)

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế ngoài hồ sơ nói trên nhà đầu tư còn phải nộp kèm theo:

 + Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế lien doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó hợp đồng liên doanh bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

-Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia liên doanh và người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh, tên, địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh.

- Loại hình doanh nghiệp

- Lĩnh vực, ngành nghề và phạm vi kinh doanh

- Vốn điều lệ, phần góp vốn cảu mỗi bên, phương thức, tiến độ góp vốn điều lệ.

-Tiến độ thực hiện dự án

- Thời hạn hoạt động của dự án

- Địa điểm thực hiện dự án

- Quyền và nghĩa vụ của các bên liên doanh

- Các nguyên tắc quản lý tài chính; phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh.

- Thể thức sửa đổi và chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng, điều kiện chấm dứt hợp đồng, giải thể doanh nghiệp.

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

Ngoài các nội dung trên, các bên liên doanh có quyền thỏa thuận những nội dung khác trong hợp đồng liên doanh nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Hợp đồng liên doanh phải do đại diện có thẩm quyền của các bên liên doanh ký tắt vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đồng liên doanh có hiệu lực kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

II. HỒ SƠ THẨM TRA ĐẦU TƯ

Hồ sơ hoàn thiện để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án phải thẩm tra đầu tư đối với mỗi nhóm dự án đầu tư thì yêu cầu về hồ sơ thẩm tra đầu tư khác nhau, tùy thuộc vào quy mô cũng như lĩnh vực đầu tư của dự án đó.

* Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

    Đối với dự án đầu tư có quy mô đầu tư từ 300 tỉ đồng Việt Nam trở lên và không phụ thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì hồ sơ thẩm tra đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư 2005, khoản 1 Điều 45 Nghị định 108/2006/NĐ-CP gồm có:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; Bản sao hợp lệ  (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường .

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

          Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế ngoài hồ sơ nói trên nhà đầu tư còn phải nộp kèm theo:

 - Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có lien quan;

 - Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

* Đối với dự án thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật đầu tư 2005, khoản 1 Điều 46 Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỉ đồng Việt Nam trở lên hồ sơ gồm:

+ Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng;

+ Nội dung đăng ký đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật đầu tư 2005 (vì đây là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài)

* Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng Việt Nam trở lên thì hồ sơ thẩm tra đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật đầu tư 2005, khoản 1 Điều 47 Nghị định 108/2006/NĐ-CP bao gồm:

+ Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng;

+ Hồ sơ thẩm tra đầu tư như đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật đài tư 2005

Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp của các thông tin, tài liệu gửi theo hồ sơ dự án.

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu