10:45 Thứ hai, ngày 17/1/2022

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài).

Luật Toàn Long xin cung cấp cho Quý khách hàng trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài), giúp quý khách hàng có thêm những hiểu biết lĩnh vực trong vấn đề này.

download 26

1. Thành phần hồ sơ:

+ Đối với cơ quan đại diện nước ngoài đề nghị xuất bản bản tin tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài đề nghị xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép thiết lập Văn phòng đại diện và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước CHXHCNVN xác nhận hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản sao có công chứng giấy mời, văn bản chấp thuận hoạt động thăm và làm việc của đoàn đại biểu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

 Đối với hội nghị quốc tế đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản sao có công chứng giấy phép, văn bản chấp thuận tổ chức hội nghị cúa các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí.

Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài:

+ Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; có nghiệp vụ quản lý thông tin;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Đối với Hội nghị quốc tế:

+ Được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước CH XHCN Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị.

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của Hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam chấp thuận.

Cơ quan tổ chức muốn phát hành thông cáo báo chí phải nộp hồ sơ theo quy định ít nhất trước 48 tiếng so với thời gian dự kiến phát hành thông cáo báo chí.

3. Dịch vụ xin Cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài) tại Luật Toàn Long

Luật Toàn Long sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục xin giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài) cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Toàn Long sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở Thông tin truyền thông để nộp Hồ sơ xin giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài) cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Thông tin truyền thông , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận kết quả là Giấy phép phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)cho khách hàng;

 

 

 

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu