14:13 Thứ tư, ngày 14/4/2021

Thủ tục xin cấp các loại giấy phép môi trường

Luật Toàn Long xin cung cấp một số thông tin về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép môi trường theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành uy tin, hiệu quả.

Pháp luật môi trường Việt Nam quy định các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước đều được phải được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

1. Các loại giấy phép môi trường

Các loại giấy phép môi trường là các loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân được quyền thực hiện một số hoạt động nào đó liên quan đến môi trường. Hiện nay, theo quy định pháp luật Việt Nam có các loại giấy phép bao gồm:

- Giấy phép khai thác nước dưới đất;

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (phục vụ công tác quản lý việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi của các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định số lượng nước thải, chất lượng nước thải sau khi đã xử lý, nguồn nước tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải vào nguồn nước). Những loại giấy phép này có liên quan đến hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh.

2. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 149/2004/NĐ- CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 về Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước;

- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP trên.

Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/5/1998.

cac loai giay phep moi truong

3. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép về môi trường

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép về môi trường

- Bản kê khai hiện trạng về môi trường

- Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các trường hợp phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các trường hợp phải lập bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường

- Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp

Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chínhCục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường / Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, không quá 35 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép về môi trường (VD: giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)

4. Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép về môi trường

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ liên quan đến xin cấp giấy phép về môi trường

- Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép về môi trường tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Theo dõi và thông báo cho khách hàng về tình trạng hồ sơ

- Lấy kết quả là giấy phép về môi trường

- Đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại, tố cáo cơ quan nhà nước trong việc cấp phép các loại giấy phép môi trường trên.

- Đại diện cho khách hàng trong các hoạt động xin gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu