07:24 Thứ hai, ngày 29/11/2021

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

, Luật Toàn Long xin cung cấp cho Quý khách hàng trình tự thủ tục xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

2gpqc

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức làm thủ tục xin cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông;

              - Cán bộ phụ trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ);

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành cấp Giấy phép (kèm theo một tập bản thảo đã được đóng dấu treo của Sở Thông tin và Truyền thông cho cơ quan, đơn vị xin cấp giấy phép)

2. Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh;

+ 02 tập bản thảo xin phép xuất bản.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Tài liệu không kinh doanh mà không thực hiện qua Nhà Xuất bản phải xin phép xuất bản theo quy định tại Điều 22 và Khoản 2 Điều 23 Luật Xuất bản bao gồm:

+ Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước.

+ Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước,

+ Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

+ Kỷ yếu hội thảo.

+ Tài liệu của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dãn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

+ Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/02/2006 của Bộ VHTT Hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

4. Dịch vụ xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tại Luật Toàn Long.

Luật Toàn Long sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Toàn Long sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở Thông tin truyền thông để nộp Hồ sơ xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh  cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Thông tin truyền thông , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận kết quả là Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tại Sở Thông tin truyền thông cho khách hàng;

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu