07:27 Chủ nhật, ngày 21/10/2018

Giấy phép khai thác khoáng sản

Luật Toàn Long xin cung cấp cho Quý khách hàng trình tự, thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, nhằm giúp quý khách hàng có thêm những hiểu biết nhất định trong lĩnh vực này.

I. Điều kiện xin cấp phép

 Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch khoáng sản: quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

2. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

 Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản

Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sảnđược phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định:

1. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp.

2. Có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

4. Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

(Quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản; Điều 23 Nghị định 15/2012/NĐ-CP)

II. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BTNMT);

2. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BTNMT);

3. Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Mẫu số 22 ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BTNMT);

4. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

6. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

7. Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

8. Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định là có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

(Quy định tại Điều 59 Luật Khoáng sản, các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BTNMT)

III. Trình tự thủ tục

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên.

(Quy định tại Điều 60 Luật Khoáng sản)

Nơi nộp hồ sơ

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố).

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

IV. Thời hạn giải quyết

90 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian trong trường hợp phải xin ý kiến của các tổ chức, cơ quan hữu quan)

Thời hạn hiệu lực: Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm

 

In Lưu lại
===============================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long, để được hướng dẫn chi tiết. hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi
----------------------------
CÔNG TY TNHH LUẬT TOÀN LONG
VPGD: Số 3C Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 04.66529933 - 04.66538833 - 04.66535533 - 04.66810123
Email: luattoanlong@gmail.com
Website : www.luattoanlong.vn
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu