07:26 Chủ nhật, ngày 21/10/2018

Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Luật Toàn Long xin cung cấp cho Quý khách hàng trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, nhằm giúp quý khách hàng có thêm những hiểu biết nhất định trong lĩnh vực này.

A. Điều kiện xin cấp phép

I. Điều kiện đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu

1.Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường và đã được cấp Giấychứng nhận, cụ thể:

a) Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phếliệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường;

b) Có công nghệ, thiết bị đểtái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất;

c) Cóphương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

d) Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thương nhân nhập khẩu ủy thác phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đãđược cấp Giấy chứng nhận, hợp đồngủythácnhập khẩu phế liệu phải ghi rõ loại phế liệu nhập khẩu vàthành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với Giấy chứng nhận được cấp và quy định tại Khoản1Điều 5 củaThông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT;

b) Hợp đồng nhập khẩu phế liệu phải ghi rõnguồn gốc, thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng ủy thác nhập khẩu nêu tại điểm a Khoản 2 Điều này và cam kết tái xuất phế liệu trongtrường hợp phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu nhưng không đạt các yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT .

kinh doanh nhap khau phe lieu

II. Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu

1.Phế liệu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đồng thời phải đáp ứng Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

2.Đối với những loại phế liệu mới phát sinh do nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nhưng chưa có trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ sung vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

(Quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT)

B. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thôngtư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT).

2. Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

3. Một trong các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đềán bảo vệ môi trường (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

4. Kết quả giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất, nhưng không quá sáu (06) tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

(Quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT)

C. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Thương nhân có nhu cầu trực tiếp nhập khẩu hoặcủythác nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất, gửi Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thương nhân đặt cơ sởsản xuất.

Trường hợp thương nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất của mình, đặt tại nhiều địa điểm khác nhau, thì phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho từng cơ sở sản xuất ở từng địa điểm đó.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ (tính theo ngày trên dấu đến), SởTài nguyên và Môi trường xem xét sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định và phải có thông báo bằng văn bản cho thương nhân nếu có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trườngtiến hành kiểm tra sự phù hợp theo các điều kiện quy định đối với thương nhận trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT.

Bước 4:Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượchồsơđầy đủ và hợp lệ (tính theo ngày trên dấu đến), kiện, SởTài nguyên và Môi trường tiến hành cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân (theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT). Trong trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận,Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận.

(Quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT)

Nơi nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (tính theo ngày trên dấu đến)

Thời hạn hiệu lực: Giấy chứng nhận có thời hạn hiệu lựclà ba (03) năm kể từ ngày cấp và không được gia hạn.

 

In Lưu lại
===============================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long, để được hướng dẫn chi tiết. hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi
----------------------------
CÔNG TY TNHH LUẬT TOÀN LONG
VPGD: Số 3C Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 04.66529933 - 04.66538833 - 04.66535533 - 04.66810123
Email: luattoanlong@gmail.com
Website : www.luattoanlong.vn
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu