15:55 Thứ tư, ngày 14/4/2021

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Để đảm bảo phát triểm bền vững, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề có điều kiện.

Ngày nay, bên cạnh việc quan tâm đến việc đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế, nhà nước cũng dành sự quan tâm không hề nhỏ đến việc bảo vệ môi trường. Để đảm bảo phát triểm bền vững, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề nhất định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sau đây, Luật Toàn Long xin trình bày những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực này:

STT

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

1

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

Phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, không cần phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, không cần phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

3

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

 

4

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 

5

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

 Chứng chỉ định giá đất

6

Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất

 

7

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

8

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

9

Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất

Giấy phép thăm dò nước dưới đất

 

10

Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước

  • Giấy đăng ký khai thác nước dưới đất
  • Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
  • Giấy phép khai thác sử dụng nước biển

11

Kinh doanh dịch vụ thoát nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

12

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Giấy phép thăm dò khoáng sản

13

 Khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản

14

Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

Giấy phép quản lý  chất thải nguy hại

Văn bản chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại

15

Nhập khẩu phế liệu

Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

16

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

17

Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Phải đáp ứng các điều kiện theo quy định mà không cần có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

18

Kinh doanh chế phẩm sinh học

 

19

Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ

 
In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu