13:12 Thứ ba, ngày 19/2/2019

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Luật Toàn Long cung cấp cho quý khách trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đồng thời kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực thống kê hóa chất do Cục hóa chất- Bộ công thương quản lý.
1. Trình tự thực hiện:
- Các tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có  điều kiện, nộp hồ sơ tới Sở Công Thương tỉnh mà doanh nghiệp đóng trên địa bàn;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 05 (năm) ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.
- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận .
- Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc bằng đường bưu điện.
- Giấy chứng nhận có thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp. Đối với tổ chức, cá nhân có nhiều điểm kinh doanh hàng hóa thì tại giấy chứng nhận phải ghi rõ từng điểm kinh doanh đã được xác định đủ điều kiện.
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản xuất v
à kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện theo mẫu tại Phụ lục.
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại phụ lục 4 kèm theo, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Các tài liệu:
- Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
+  Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.
+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;
+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo;
+ Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất  trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận.
+ Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một giấy ph
ép kinh doanh hóa chất.
4. Thời hạn giải quyết:
20  ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ
5. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công Thương
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hóa chất

 
In Lưu lại
===============================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long, để được hướng dẫn chi tiết. hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi
----------------------------
CÔNG TY TNHH LUẬT TOÀN LONG
VPGD: Số 3C Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 04.66529933 - 04.66538833 - 04.66535533 - 04.66810123
Email: luattoanlong@gmail.com
Website : www.luattoanlong.vn
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu