20:13 Thứ hai, ngày 24/9/2018

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

Rượu là sản phẩm nhà nước hạn chế kinh doanh nên mọi hoạt động liên quan tới sản xuất, kinh doanh rượu đều do Nhà nước quản lý chặt chẽ như sản xuất, đầu tư, nhập khẩu, pân phối, kinh doanh, quảng cáo…
kinh doanh ruou

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu