15:17 Thứ tư, ngày 14/4/2021

Thủ tục thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên ở nước ngoài

Luật Toàn Long tư vấn thủ tục thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty TNHH hai thành viên trở lên ở nước ngoài như sau:

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính để cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của CN, VPĐD đã được cấp ở nước ngoài

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết :

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng kí kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

3. Những công việc Luật Toàn Long thực hiện:

- Tư vấn về thủ tục thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài cho khách hàng;

- Soạn thảo hồ sơ thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài cho khách hàng;

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

In Lưu lại
 
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu